Địa chỉ: 48/5 Bình Hoà 22, Đồng An 1, Thuận An, Bình Dương
 
 
 

 

Điếu thuốc xuyên hộp quẹt

110.000 đ

Có hàng

1 trò ảo thuật có thể làm cho khán giả phải đứng tim vì mức độ nguyên hiểm của nó.Bạn cầm 1 cái bật lửa dùng điếu thuốc đang cháy đâm chuyên qua cái bật lửa đó nhưng nó không bị nổ.Sau đó úm ba la thi cái bật lửa đó đã trở lại nguyên vẹn không bị lủng lỗ

Đang tải...